РП Разъединители-предохранители на токи 100А - 1600А