ППН Х3 Предохранители ножевого типа на токи от 4А до 1250А